Vill Du hjälpa till som volontär?

I ljuset av myndigheternas rekommendationer är det många människor som fått det svårt att komma ut och handla mat eller medicin. Du kan göra en insats för en medmänniska genom att hjälpa till med detta!

Jag vill hjälpa till som volontär!

Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka.

Matteusevangeliet 25:35