Samtal och stöd

Det finns hopp, även när det är som mörkast. Någon som lyssnar. En axel att luta sig mot. Goda råd om vart man kan vända sig. En erfaren samtalspartner i de stora livsfrågorna. Svenska kyrkan och Nätra-Sidensjö församlingar finns till just för att stödja dig.

Vid behov av samtal och stöd kontakta någon av våra präster eller diakoner i församlingen 

 

Präst

    Diakon