Personal

Vi ser fram emot att Du hör av Dig till oss

Kyrkoherde

Lindha Grimell

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkoherde

Präst

  Diakoni

   Musiker

    Pedagog/barnledare

     Administration

     Susanne Olsson

     Nätra-Sidensjö pastorat -

     Ekonomiassistent

     Lokalvård/minnesstund

      Kyrkogårds- och fastighetschef

      Åsa Nilsson

      Nätra-Sidensjö pastorat -

      Kyrkogårds- och fastighetschef

      Kyrkogård/fastighet