Meny

Personal

Vi ser fram emot att Du hör av Dig till oss

Kyrkoherde

Lindha Grimell

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkoherde

Präst

Marta Berggren

Nätra-Sidensjö pastorat -

Komminister

Jenz Grensjö

Nätra-Sidensjö pastorat -

Komminister

Diakoni

Carina Anderson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Diakon

Kerstin Wikman

Nätra-Sidensjö pastorat -

Diakoniassistent

Musiker

Ida Linné

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkomusiker

Michael Linné

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkomusiker

Marianne Skoglund

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkomusiker

Pedagog/barnledare

Linda Bergström

Nätra-Sidensjö pastorat -

Församlingspedagog

Maria Borgehammar

Nätra-Sidensjö pastorat -

Församlingspedagog

Maria Kempe Ullsten

Nätra-Sidensjö pastorat -

Församlingspedagog

Christina Pettersson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Barnledare

Administration

Susanne Olsson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkoskrivare, administratör, expedition

Lokalvård/minnesstund

Maria Edin

Nätra-Sidensjö pastorat -

Församlingsvärdinna

Sara Nordgren

Nätra-Sidensjö pastorat -

Församlingsvärdinna

Kyrkogårds- och fastighetschef

Åsa Nilsson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogård/fastighet

Peter Gyllenflykt

Nätra-Sidensjö pastorat -

Vaktmästare

Erik Söderberg

Nätra-Sidensjö pastorat -

Vaktmästare

Katarina Thorsell

Nätra-Sidensjö pastorat -

Vaktmästare

Roger Westin

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrko- & kyrkogårdsvaktmästare