Personal

Vi ser fram emot att Du hör av Dig till oss

Kyrkoherde

Lindha Grimell

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkoherde

Präst

Diakoni

Musiker

Pedagog/barnledare

Administration

Susanne Olsson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkoskrivare, administratör, expedition

Lokalvård/minnesstund

Kyrkogårds- och fastighetschef

Åsa Nilsson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Kyrkogårds- och fastighetschef

Kyrkogård/fastighet