Musik i Brukskyrkan

 

För mer information om musiken i Brukskyrkan kontakta kyrkomusiker
Ida Linné, 0660-29 97 45
ida.linne@svenskakyrkan.se

Musik & lek

(miniettan-åk 1) Övar i Brukskyrkan tisdagar kl 13:20 - 15:00 hämtning sker på skolan. För mer information om gruppen kontakta kyrkomusiker Michael Linné, 0660-29 97 57, michael.linne@svenskakyrkan.se

Våran kör

Övar tisdagar kl 18:30-20:30 i Brukskyrkan. För mer information om kören kontakta kyrkomusiker Ida Linné, 0660-29 97 45, ida.linne@svenskakyrkan.se