Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Gravrättsinnehavare/Återtagna gravrätter

Under inventering av gravar på kyrkogården i Nätra har vi funnit ett antal som saknar gravrättsinnehavare.

Enligt begravningslagen ska det finnas en ansvarig gravrättsinnehavare för varje upplåten grav. 

Vi önskar därför komma i kontakt med anhöriga, vänner, bekanta, etc. till gravsatta så att vi kan få möjlighet att uppdatera.

I den händelse att inga närstående kontaktat oss kommer dessa gravar att återtas.

För mer information och uppgiftslämnande kontakta kyrkogårds och Fastighetschef Åsa Nilsson, 0660-29 97 53 eller asa.g.nilsson@svenskakyrkan.se