Ge en gåva till blomsterfonderna

En stor del av det diakonala arbetet i Nätra och Sidensjö, finansieras med bidrag från blomsterfonderna

Många av er ger en minnesgåva när någon avlidit.  

Men det går naturligtvis att ge en gåva även vid andra tillfällen.

Sätt in en gåva på bankgiro 880-6085 eller plusgiro 71 39 70 – 2

Tack för din gåva! Den blir till stor glädje!