Dop - oavsett ålder

Vill Du låta döpa ditt barn? Eller är Du ung eller vuxen och själv vill bli döpt? Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation och påminner oss om att vi är sedda och älskade av Gud. En fest för livet!

Du kan bli döpt oavsett ålder...

Du behöver inte prestera något eller vara på något särskilt sätt för att döpas. Dopet är en gåva från Gud till Dig, och i dopet får du leva i förlåtelse och vila i Guds välsignelse. Genom dopet blir du också medlem i Svenska kyrkan - den största medlemsburna organisationen i vårt land.

Men vad innebär dopet?

Du vet väl om att du är värdefull att du är viktig här och nu att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du

Psalm 791

Dopet sker en gång i livet och vi utför det på Jesu uppmaning i Matteusevangeliet, där han sänder ut sina lärjungar i världen med uppdraget att undervisa och döpa människor. Det uppdraget har vi även nu, många århundraden senare. Löftet från Jesus är att han finns med oss, alla dagar till tidens slut.

För att boka tid och plats för dop, kontakta Nätra pastorsexpedition tel. 29 97 40.

Om Du vill ha en lokal för dopkalas, kan Du få låna församlingsgården i Bjästa, församlingshemmet i Sidensjö eller Brukskyrkan i Köpmanholmen.

Dopdräkt finns att låna hos oss om Du inte har någon egen.

Välkommen!

Kontakta oss

NÄTRA-SIDENSJÖ PASTORAT Pastorsexpeditionen Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa Tel 0660-29 97 40 natra.forsamling(a)svenskakyrkan.se

Läs doppastoralen för Nätra Sidensjö föramlingar