Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Dop - oavsett ålder

Genom dopet förs vi in i kyrkan och ingår i en större gemenskap: med Kristus, församlingen och kyrkan i världen. Dopet är en gåva som inte kräver någon motprestation och påminnes oss om att vi är sedda och älskade av Gud.

Du kan bli döpt oavsett ålder...

Genom dopet blir du medlem i Svenska kyrkan.

För att boka tid, plats och präst, kontakta Nätra pastorsexpedition tel. 29 97 40.

Du vet väl om att du är värdefull att du är viktig här och nu att du är älskad för din egen skull för ingen annan är som du

Psalm 791

Om du vill ha en lokal för dopkalas, kan du gratis få låna församlingsgården i Bjästa, församlingshemmet i Sidensjö eller Brukskyrkan i Köpmanholmen.

Dopdräkt finns att låna gratis.

Du kan bli döpt oavsett ålder; spädbarn, barn, ungdom el vuxen.

Välkommen!
Med vänlig hälsning

Janet Eriksson 0660- 29 97 41
Gunnel Hellgren 0660-29 97 42

Kontakta oss

NÄTRA-SIDENSJÖ PASTORAT Pastorsexpeditionen Kyrkvägen 9, 893 30 Bjästa Tel 0660-29 97 40 natra.forsamling(a)svenskakyrkan.se

Läs doppastoralen för Nätra Sidensjö föramlingar