Foto: Kristin Lidell /Ikon

Diakoni

Diakoni är kyrkans sociala arbete. Uppdraget är att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta människor i utsatta livssituationer. Grunden för detta är Guds kärlek, som den möter oss i människan Jesus Kristus.

Att bli sedd och bekräftad kan hela
Att se och bekräfta kan också hela.
Detta diakonins samspel är unikt mänskligt.
Diakonins uppdrag är att ge människor i samhällets marginal plats i församlingens mitt.
Diakonin handlar även om att arbeta för alla människors rätt till frihet från förtryck.
Diakoni är solidaritet med de svaga.


Stöd mot våld och ensamhet
Diakoner och präster arbetar under tystnadsplikt.
De besöker äldre och sjuka, ordnar sorgegrupper och samtalar med enskilda personer om livets glädje och besvär.

Diakoni kan också innebära att kyrkan möter missbrukare och deras anhöriga för att ge stöd och hjälp.

Det kan handla om att starta samtalsgrupper för våldsutsatta kvinnor och män och hjälpa familjer ur krissituationer som drabbar föräldrar och barn. Ibland kan församlingarna även ge ekonomisk hjälp till behövande.
 
Identitet och livsfrågor
I många av landets högstadie- och gymnasieskolor finns skolpräster och diakoner på plats som stöd för elever. Både under och efter skoltid kan elever vända sig till dem för att prata om allt från studier till identitet och tro.

Många offentliga arbetsplatser som universitet, räddningstjänst och polis har tillgång till en präst.

Ofta samverkar Svenska kyrkan med samhällets sociala institutioner, med andra kyrkor och trossamfund eller med ideella organisationer.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer.  

Diakoni kan beskrivas som den kristna tron omsatt i praktisk handling.

I Nätra-Sidensjö församlingar finns diakon och präst för samtal och stöd i livets alla skiften. Givetvis råder tystnadsplikt.