Meny

Coronaviruset och vår verksamhet

Kyrkan ska i alla lägen vara en öppen plats som erbjuder trygghet, både för kroppen och själen, i synnerhet i tider av oro och otrygghet. Vi anpassar vår verksamhet efter myndigheternas riktlinjer som rör coronaviruset och Covoid-19, här finns den senaste informationen om våra verksamheter.

Grunden för pastoratets ageranden är Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Härnösands stift. 
Mer information om coronaviruset och Covoid-19 finner Du på 1177.se samt Folkhalsomyndigheten.se 

Vi kommer att fortsätta fira gudstjänst, hålla förrättningar och bedriva annan verksamhet, men med respekt och hänsyn till människors oro att bli smittade. Vi vill därför påminna om att:

  • tätta händerna noggrant med tvål och varmt vatten
  • undvik att ta varandra i hand, kramas eller ha nära kroppskontakt
  • hosta och nys i armvecket
  • stanna hemma om du har förkylningssymptom, detta av hänsyn till de många äldre som vistas i våra lokaler

Vi har öppet med varsamhet om varandra.

I tider av oro vill vi visa på gudstjänstens och bönens betydelse och plats i vår kyrka. Vårt uppdrag som kyrka är att i alla sammanhang peka på det hopp som vår tro bär och att gestalta det i vårt samhälle. Detta uttrycks som allra tydligast i vårt gudstjänstliv. Att kyrkans klockor ringer, att vi tänder våra ljus och fortsätter fira gudstjänst även i orostider är ett starkt och levande vittnesbörd om detta.

Biskop Eva Nordung Byström

Vi fortsätter att ha verksamhet igång med följer noggrant myndigheternas direktiv. Gudstjänster, dop, vigslar och begravningar samt barn- och ungdomsverksamheten pågår med vissa anpassningar. Verksamhet där majoriteten av deltagarna är över 70 år tar paus så länge.

Vi finns här för dig!

Känner Du oro inför det som sker och vill ha någon att tala med finns här någon som kan lyssna. Kontaktuppgifter till präster och diakon finner Du längre ner på sidan.

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns tillgänglig alla dagar kl. 17 - 08. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.
Chatten är öppen alla dagar mellan kl. 20 - 24.

Var rädda om varandra!

Präster

Marta Berggren

Nätra-Sidensjö pastorat -

Komminister

Jenz Grensjö

Nätra-Sidensjö pastorat -

Komminister

Diakon

Carina Anderson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Diakon