Coronaviruset och vår verksamhet

Kyrkan ska i alla lägen vara en öppen plats som erbjuder trygghet, både för kroppen och själen, i synnerhet i tider av oro och otrygghet. Vi anpassar vår verksamhet efter myndigheternas riktlinjer som rör coronaviruset och Covoid-19, här finns den senaste informationen om våra verksamheter.

Grunden för pastoratets ageranden är Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt riktlinjer från Svenska kyrkans nationella nivå och Härnösands stift. 
Mer information om coronaviruset och Covoid-19 finner Du på 1177.se samt Folkhalsomyndigheten.se 

Vi Pausar nu vår verksamhet och ser fram emot att ses framöver!

Med hänvisning till de senaste råden från myndigheterna tar våra verksamheter ett tidigare juluppehåll än vanligt. Alla våra grupper och öppna verksamheter pausar från och med den 23 november och så länge de nationella och lokala restriktionerna gäller. Det är tråkigt men nödvändigt, och vi får alla hjälpas åt för att hålla smittspridningen nere och skydda de medmännsikor vi har omkring oss.

Digital mötesplats.

I tider av oro vill vi visa på gudstjänstens och bönens betydelse och plats i vår kyrka. Vårt uppdrag som kyrka är att i alla sammanhang peka på det hopp som vår tro bär och att gestalta det i vårt samhälle. Detta uttrycks som allra tydligast i vårt gudstjänstliv. Att kyrkans klockor ringer, att vi tänder våra ljus och fortsätter fira gudstjänst även i orostider är ett starkt och levande vittnesbörd om detta.

Biskop Eva Nordung Byström

Vi går precis in i advents- och jultiden, en period då många kommer till kyrkan för att fira gudstjänst, njuta av musik etc. Varje söndag kl. 11.00 firas en digital gudstjänst som kan följas här på hemsidan eller via våra sociala medier. Ett annorlunda sätt att mötas för många av oss, men meningsfullt och värdefullt i den tid som är.

Vi finns här för dig!

Känner Du oro inför det som sker och vill ha någon att tala med finns här någon som kan lyssna. Kontaktuppgifter till präster och diakon finner Du längre ner på sidan.

Jourhavande präst

Jourhavande präst finns tillgänglig alla dagar kl. 17 - 08. Ring 112 och be att få tala med jourhavande präst.
Chatten är öppen alla dagar mellan kl. 20 - 24.

Var rädda om varandra!

Präster

    Diakon