Foto: Alex & Martin /IKON

BEGRAVNING

Begravningsgudstjänsten är ett tillfälle att säga farväl, att överlämna en människa till Gud och säga tack. Den förmedlar det kristna hoppet om det eviga livet och ger möjlighet att samla nära och kära för att stötta varandra och minnas. Begravningsgudstjänsten hjälper oss att uthärda livet även när det känns svårt.

Begravning
Det är viktigt att ta farväl av en medmänniska som lämnat oss, särskilt viktigt är det vid livet slutgiltiga avsked - döden.
När en närstående går bort vill och kan Svenska kyrkan sina ritualer och symbolhandlingar vara till stöd, hjälpl och trygghet inför det sista avskedet.
Begravningsgudstjänsten är till för att säga farväl, att överlämna en människa i Guds omsorg och att säga tack för det som varit. Att tillsammans samlas är ett sätt att gemensamt stötta varandra i förlusten och sorgen och minnas den som lämnat oss. I begravningsgudstjänten finns också möjlighet att hämta kraft och hopp inför framtiden.

Boka tid
Tid för begravningsgudstjänst bokas på pastorsexpeditionen av anhöriga eller begravningsentreprenör. Vi erbjuder begravningsgudstjänster i våra kyrkor och kapell på torsdagar och fredagar.

Lär oss hur få våra dagar är, då vinner vårt hjärta vishet

Psalt 90:12

Kontakt med präst
När prästen får uppgift om en begravning tar hen kontakt med de närmast anhöriga. Tillsammans kommer man överens om att träffas och samtala om den avlidne och begravningsgudstjänsten, val av psalmer och övrig musik. Varje begravning anpassas efter den situation som råder och i nära samråd med de anhöriga. Stor möjlighet till personlig utformning finns, både vad gäller textläsning och musikval. 

Minnesstund
Efter begravningsgudstjänsten fortsätter gemenskapen ofta i en minnesstund. Denna kan hållas antingen i församlingens lokaler eller hos någon annan aktör.

 

Kontakt

Susanne Olsson

Nätra-Sidensjö pastorat -

Ekonomiassistent