Prata med oss

Till innehållet

Villkor för vigsel utomlands

Olika villkor gäller för olika länder när man ska gifta sig utomlands. Läs om den plats du är intresserad av nedan. Mer information får ni från församlingen.


Orter där tjänstgörande präst har vigselrätt enligt svensk hindersprövning.

Grekland

Båda (eller en) parter är medborgare i Sverige och evangeliska trosbekännare. Ingen av parterna får vara medborgare i Grekland.  

Tyskland

Båda parterna är medborgare i Sverige.  

Köpenhamn

Någon av parterna är medborgare i Sverige.  

Las Palmas

Båda parterna är medborgare i Sverige.   

Los Cristianos och Puerto de la Cruz, Teneriffa

Båda parterna är medborgare i Sverige.  

Malaga

Båda parterna är medborgare i Sverige.  

Oslo

Någon av parterna är medborgare i Sverige.  

Palma de Mallorca

Båda parterna är medborgare i Sverige.  

Nederländerna

Någon av parterna är medborgare i Sverige. Ingen av parterna får vara medborgare i Nederländerna.  

San Agustin

Båda parterna är medborgare i Sverige.  

Torrevieja/Alicante

En av parterna är medborgare i Sverige, ingen är medborgare i Spanien.     Orter där tjänstgörande präst har lokal vigselrätt (kan förrätta vigsel i enlighet med värdlandets hindersprövning).  

Florida

Bägge parter behöver personligen ansöka om Marriage License för staten Florida, somutfärdas vid Marriage License Bureau i Miami eller Fort Lauderdale. När Marriage License har erhållits, kan vigsel ske inom ett till sextio dygn. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i Florida. (I staten Florida förbjuder lagen äktenskap mellan parter av samma kön.)  

Hong Kong

Myndigheten The registrar of Marriage utfärdar "The certificate of the Registrar", som är det dokument brudparet ska ha med sig till vigseln i St. Peter's Church. För att erhålla detta dokument ska man senast 17 dagar före vigseln (dock tidigast tre månader före) lämna in ett så kallat "Notice of Marriage". Blanketten "Notice of Marriage" samt övrig nödvändig information inför vigsel och kostnaderna för denna och dokumenten får ni från vår präst i Hong Kong.  

Helsingfors

Ena parten måste vara medlem av Rikssvenska Olaus Petriförsamlingen.   London Minst 15 dagars registrerad vistelse i landet innan lokalt "Certificate" kan sökas. Intyg omatt eventuellt tidigare äktenskap är upplöst krävs. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i London.  

Los Angeles och San Francisco

Bägge parter behöver personligen ansöka om Marriage License för staten Kalifornien. Det utfärdas hos Marriage License division, Norwalk. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i Los Angeles. Svenske prästen kan i samband med gudstjänstbesöken i den Norska kyrkan i San Francisco viga enligt villkor för Los Angeles.  

Melbourne och Sydney

Från Melbourne erhålls papper som ska ifyllas och vara bevittnat av behörig person. Blanketten ska vara prästen i Melbourne tillhanda minst en månad före vigsel. Ytterligare handlingar m.m. ifylles på plats. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i Melbourne. Svenske prästen kan i samband med besök i Sydney viga enligt gällande villkor för Melbourne.  

New York

Bägge parter behöver personligen ansöka om Marriage License för staten New York. Ansökan görs i City Hall i New York. När Marriage License har erhållits, kan vigsel ske inom ett till sextio dygn. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i New York.  

Toronto

Bägge parter behöver ansöka om Marriage License för staten Ontario, som utfärdas i City Hall i Toronto eller annan stad i provinsen. Någon av parterna behöver vara medlem i Svenska kyrkan eller i den lokala kyrkan The Evangelical Lutheran Church in Canada. Inget krav på svenskt medborgarskap. Se ytterligare i särskilt PM som kan beställas från kyrkan i Toronto.

Vigsel på andra språk än svenska

I Svenska kyrkan genomförs vigslar på flera språk. Men själva tillkännagivandet måste enligt reglerna i äktenskapsbalken alltid utföras på svenska.
En del av vigselakten innebär formellt att ett beslut om vigsel fattas enligt reglerna i äktenskapsbalken. Detta är den så kallade förklaringen som enligt kyrkohandboken är en del av tillkännagivandet. Den måste alltid uttalas på svenska. Detta gäller även om vigselakten i övrigt genomförs på ett annat språk.  

Tillkännagivandet

Ni har nu ingått äktenskap med varandra
och bekräftat detta inför Gud
och denna församling (dessa vittnen).
Ni är nu man och hustru.   

Varför måste tillkännagivandet vara på svenska?

Beslutet om vigsel som fattas genom tillkännagivandet innebär så kallad myndighetsutövning. Detta eftersom vigseln medför stora rättsliga konsekvenser för de som ingått äktenskap. Det är att jämställa med beslut som fattas av svenska myndigheter och domstolar.

Enligt svensk lagstiftning ska sådana beslut alltid vara på svenska. Det betyder att det är möjligt att uttala tillkännagivandet även på ett annat språk, men att svenskan inte får utelämnas.  

Vad betyder det i praktiken?

Rent praktiskt går det att genomföra hela vigselgudstjänsten, inklusive tillkännagivandet på ett annat språk än svenska, men själva tillkännagivandet måste alltid ske även på svenska.     

Gäller detta även präster med vigselrätt enligt andra länders lag?

Det finns präster i Svenska kyrkan som har rätt att förrätta vigsel enligt svensk rätt utomlands. Kravet på att tillkännagivandet alltid också måste uttalas på svenska gäller för alla som har vigselrätt enligt svensk rätt. Om en präst i Svenska kyrkan som befinner sig utomlands har vigselrätt enligt något annat lands lag, gäller reglerna enligt det landets lag.