Samarbete för Act Svenska kyrkan

Nu gör Nässjö IF, Svenska kyrkan i Nässjö pastorat och Lenima Machine Tool AB, tillsammans med flera andra aktörer och företag i Nässjö, gemensam sak för att stötta det arbete Act Svenska kyrkan för för att hjälpa de drabbade i och omkring Ukraina.

”Kriget i Ukraina har nu pågått i över 10 månader. Kriget har både haft lokala och globala effekter och fortsätter att påverka vardagen för människor i hela världen. Act Svenska kyrkan startade snabbt sina insatser för människor som hamnade i utsatthet och arbetet pågår fortfarande och kommer att göra det under minst två år framöver. Lidandet är stort innanför Ukrainas gränser men också i närliggande länder som Ungern och Polen. Tillsammans med vår parter på plats blir det ett väl samordnat och effektivt arbete.”
/Act Svenska kyrkan

Vi vill hjälpa till och räcka ut en hand i allt lidande

Nu gör Nässjö IF, Svenska kyrkan i Nässjö pastorat och Lenima Machine Tool AB tillsammans med flera andra aktörer och företag i Nässjö, gemensam sak för att stötta det arbete Act Svenska kyrkan gör för att hjälpa de drabbade i och omkring Ukraina. Under några veckor, med start söndagen den 11 december, fram till NIF:s familjedag och matchen fredagen den 30 december, vill vi tillsammans sprida mer information om Act Svenska kyrkans arbete men också samla in ekonomiska medel som oavkortat skall gå till Act:s katastrofarbete.

Förutom att alla har möjlighet att swisha en gåva till ändamålet så kommer Nässjö IF vid matchen den 30 december bära matchtröjor som berättar en historia inifrån kriget, designade av Veronica som bor och bevittnar kriget på plats i Ukraina. Dagarna efter matchen auktioneras tröjorna ut till högstbjudande på Nässjö IF:s hemsida www.nassjoif.se, och intäkterna går oavkortat in i insamlingen.

Nässjö IF gjorde en liknande insamling förra året vilket gav 37 000 kr till Hjärtebarnsfonden. Vi hoppas att vi tillsammans med er hjälp kan samla in minst lika mycket vid denna insamling.

Läs mer om Act:
www.svenskakyrkan.se/act/nyheter/manniskor-pa-flykt-stottar-varandra-

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen, ett nätverk av kyrkor och gräsrotsrörelser världen över.

***