Anläggningsarbete på Barkeryds kyrkogård.

För kännedom: Under vecka 41 kommer vi påbörja ett anläggningsarbete vid och runt Barkeryds kyrka. Vi ber er som besöker kyrkogården att ta hänsyn till de maskiner och avspärrningar som kommer finnas på kyrkogården. Vi ber er även att ha förståelse för att det kan vara lite stökigt på kyrkogården under en tid framöver.

Med start under vecka 41 kommer anläggningsarbete att påbörjas på Barkeryds kyrkogård. Gångsystemet ska renoveras och ytmaterialet kommer att bytas ut mot annat grus. Detta för att göra kyrkogården mer tillgänglighetsanpassad. Vi kommer även att byta ut de gamla vattenledningarna på kyrkogården, sätta upp fler lampor samt nya vattenposter. Entrén till kyrkan kommer också att tillgänglighets-anpassas genom att vi gör en ny trappa samt ramp för rullstolar och rullatorer. Arbetet kommer att utföras av Walles Gräv i Forserum.

Vi ber er som besöker kyrkogården att ta hänsyn till de maskiner och avspärrningar som kommer finnas på kyrkogården. Vi ber er även att ha förståelse för att det kan vara lite stökigt på kyrkogården under en tid framöver. Vår förhoppning är att arbetet beräknas vara klart till Alla Helgonahelgen. Vid dålig väderlek kommer arbetet med kyrktrappan att göras under våren.

Har ni frågor om arbetet är ni mer än välkomna att kontakta kyrkogårdschef Kenneth Claesson, 0380 – 777 50, eller arbetsledare David Palmblad, 0380 – 777 55.

Tack för visad hänsyn!

/Nässjö pastorats kyrkogårdar 2020-10-02