Valsedlar hänger på ett träd av papp.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Kyrkoval 2021

Söndagen den 19 september 2021 är det val i Svenska kyrkan.

En hög med röstkuvert på ett bord.

Kyrkovalet 2021 - slutligt resultat

Här kan du följa resultatet av årets kyrkoval.