Meny

Ang nya Coronaviruset

Med hänsyn till rådande situation med nya Coronaviruset COVID-19 och av omsorg av våra församlingsmedlemmars, besökares och medarbetares hälsa, har all gruppverksamhet ställts in för resterande del av vårterminen.

Med hänsyn till rådande situation med nya Coronaviruset COVID-19 och av omsorg av våra församlingsmedlemmars, besökares och medarbetares hälsa, har idag kyrkoherde Clas Jonsson, tillsammans med stor del av personalen tagit beslut om vårterminens verksamhet.  

Gruppverksamhet, körer och samlingar av olika slag

Vi ställer in (pausa) alla våra grupper och verksamheter under resterande del av vårterminen. Det gäller såväl barn- och ungdomsverksamheten, som körer och vuxenverksamhet.

Information om hur konfirmandläsningen kommer fungera under våren kommer lämnas direkt från konfirmandledare till konfirmander och deras föräldrar.

Gudstjänster

Vi skall fortsätta fira gudstjänster i våra kyrkor enligt planering. I en värld av oro behöver kyrkan finnas där. Större evenemang kan dock komma ställas in.

Förrättningar såsom dop, vigsel och begravningar genomförs som planerat. Dock kan det vara bra att samråda med tjänstgörande präst om ni förväntar er många besökare på dessa förrättningar.

Kyrkkaffe kommer inte att serveras efter gudstjänsten.

Kyrkorna

Vi stänger inte våra kyrkor.  Vi vill istället hålla samtliga våra kyrkor öppna dagtid klockan 08-15, vardagar, för enskild bön, andakt eller en stund ro och eftertanke.

Diakoni

Vi kommer finnas i vår diakonala verksamhet, för samtal, stöd och praktisk hjälp. Om någon ensam t.ex. behöver hjälp med att handla eller liknande, så kan vi hjälpa till med detta. Vi ber er då höra av er till oss.

Ni når vår expedition på telefon 0380-777 00 som vanligt måndag-tisdag kl. 09-13, onsdag kl. 13-16, samt torsdag-fredag kl. 09-13, men ofta finns det någon som svara dagtid, varje vardag, även andra tider. I flera av våra församlingshem finns även personal om du vill komma in och lätta en orolig tanke.

Detta beslut gäller från och med tisdagen den 17 mars 2020 och tills vidare.

Vi har för avsikt att återuppta gruppverksamheterna igen till höstterminen, i slutet på augusti, om inte då omvärlden gör att vi måste ta nya beslut. Läget utvärderas kontinuerligt.

Information hittar ni här på vår hemsida www.svenskakyrkan.se/nassjopastorat, eller på våra anslagstavlor.

/Clas Jonsson, kyrkoherde i Nässjö pastorat