Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Diakoni, samtal och gemenskap

Enskilt samtal, eftertanke, studiecirklar eller bara en stunds gemenskap. Vi erbjuder många olika grupper.

Vad är diakoni?

Ordet diakoni betyder tjänst. Diakoni är uppdraget till kyrkan: att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i olika situationer.

Nässjö pastorat vill arbeta för:

 • en utsträckt hand till dem som behöver hjälp genom att värna och stötta den enskilde och ibland utsatta människan.
 • omsorg om hela människan, och kristen tro omsatt i handling.

För vem?

Kyrkans diakoni är till för alla som behöver dess hjälp, oavsett ålder, social tillhörighet eller religiöst intresse. För den som:

 • behöver någon att tala med
 • är ensam, ung eller gammal
 • är i sorg efter en förlust
 • funderar kring tro, liv eller död
 • vill ha förbön
 • vill ha stöd och hjälp med att få vardagen och livet att gå ihop
 • med mera...

Av vilka utövas diakonin?

 • Av "vanliga" människor i församlingen som ställt sin tid och kraft till förfogande i till exempel besökstjänst, uppvaktningsgrupp med mera
 • Av församlingens diakoner eller diakoniassistenter som har utbildning för dessa uppgifter och har goda erfarenheter av yrket
 • Av församlingens präster 

Varför diakoni?

Diakonin gör inte anspråk på att ensamma utöva omsorg. Det finns många goda krafter i samhällets omsorg och vård, i ideella föreningar, bland enskilda människor med och så vidare. Detta vill kyrkans diakoni vara med och bejaka. Men utöver detta kan diakonin hjälpa till med existentiella frågor som livets mening, livsåskådning, Gud, kristen tro med mera. diakonin vill hjälpa till att bära livets oundvikliga bördor som sorg, lidande, sjukdomar och död.

Diakonin i Nässjö pastorat

Nässjö kyrkcentrum:

Kicki Lundberg telefon 0380-764 11
Cristina Gustafsson telefon 0380-764 13
Anna Svensson telefon 0380-764 10
Paul Forssander telefon 0380-764 24

Bodafors kyrkcentrum:

Pia Starö telefon 0380-51 51 24

Forserums kyrkcentrum:

Pernilla Sandberg 0380-293 88

Vi finns till för dig och tystnadsplikt är en självklarhet.