Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Bringetofta kyrkokör

Flerstämmig blandad kör för alla åldrar.

Bringetofta kyrkokör är en blandad kör som träffas varannan tisdag, jämna veckor, klockan 19.00 i Bringetofta församlingshem. Höstterminen 2018 startar vi den 11/9. Välkomna!

Körledare: Göran Danielsson
Telefon 0380-51 51 03. Mobil/SMS till 070-390 51 03

 

Vi övar i regel varannan tisdag kl. 19.00 i församlingshemmet, som ligger mittemot kyrkan. Stämsång förekommer, men för det mesta sjunger vi unisont. En viss variation blir det när damer och herrar "delar på versarna" - damerna sjunger en vers och herrarna nästa osv för att ta ett exempel.

Uppsjungningar, tillfällen då kören sjunger i gudstjänster, är det vid följande tillfällen:

  • på tacksägelsedagen i oktober
  • i minnesgudstjänsten i november
  • vidare trettondedag jul
  • på fastlagsöndagen
  • på påsk- och pingstdagen
  • vid konfirmation
  • i två friluftsgudstjänster under sommaren vid stugan i Götestorp
  • i samband med valborgsmässofirandet på Brunkeberg i Bringetofta svarar kyrkokören för vårsångerna

Den sociala biten i körverksamheten är vi måna om. Varje körövning avslutas därför med att vi dricker kaffe tillsammans. Tilltugget består av bredda smörgåsar oftast. Någon gång har vi smörgåstårta. Körmedlemmarna tar ansvar för serveringen var sin gång. Kombinationen av sång och kaffe skapar samhörighet och trivsel.

När vi närmar oss jul brukar vi åka någonstans och "äta julbord". Körkassan betalar. Kören får varje år ett s.k. trivselanslag som vi får disponera efter eget gottfinnande.

Ibland samverkar vi i gudstjänster med Sångarglädje i Malmbäck, ett samarbete som slagit väl ut. Ett känt faktum är, att det är roligt att sjunga när man är "många" tillsammans.

Välkommen alltså att pröva på att sjunga i grupp och att dela den sociala gemenskapen i Bringetofta kyrkokör.