Bringetofta kyrkokör

Flerstämmig blandad kör för alla åldrar.

Start för kören hösten 2022 är inte klart ännu.
Vi återkommer med information så snart vi kan. 

Obs! Med reservation för ändring, om riktlinjer i pandemin eller restriktioner från myndigheterna ändras. 

***

Stämsång förekommer, men för det mesta sjunger vi unisont. En viss variation blir det när damer och herrar "delar på versarna" - damerna sjunger en vers och herrarna nästa osv för att ta ett exempel.

Uppsjungningar, tillfällen då kören sjunger i gudstjänster, kan vara vid tillfällen som tacksägelsedagen, minnesgudstjänsten vid allahelgonahelgen, trettondedag jul, fastlagsöndagen, valborgsfirandet, påsk- och pingstdagen, friluftsgudstjänst vid stugan i Götestorp med mera.

Den sociala biten i körverksamheten är vi måna om. Varje körövning avslutas därför med att vi dricker kaffe tillsammans. Körmedlemmarna tar ansvar för serveringen var sin gång. Kombinationen av sång och kaffe skapar samhörighet och trivsel.

Ibland samverkar vi i gudstjänster med Sångarglädje i Malmbäck, ett samarbete som slagit väl ut. Ett känt faktum är, att det är roligt att sjunga när man är "många" tillsammans.

Välkommen alltså att pröva på att sjunga i grupp och att dela den sociala gemenskapen i Bringetofta kyrkokör.