Foto: Stefan Leonardsson

Ruotsin kirkon suomenkielinen työ

Svenska kyrkans finskspråkiga verksamhet i Näsby och Fellingsbro

Kaikkivaltias Jumala tietää tilanteemme

4. Moos. 21:4–9

Kristitylläkin ihmisellä voi välillä herätä kysymys: Onko yleensäkään Jumalaa? Mitä todisteita siitä on, Raamatun tekstien lisäksi? Ensimmäisenä todisteena voimme ottaa luomakunnan ihmeen: kuka muu kuin Jumala on voinut luoda kauniit kevätkukat, puiden silmut ja lehdet, auringon sekä taivaan muuttolinnut? Jos maailma on niin vanha kuin viisaat sanovat, 15 miljardia vuotta, millä voimalla kaikki on saanut alkunsa? Toisaalta on totta kansojen yleinen jumalusko: Ei ole kansaa tai heimoa, jolla ei olisi ainakin yksi palvomansa jumala.

Musertavin väite Jumalan olemassaoloa vastaan on niin sanottu teodikean ongelma: Jos Jumala on hyvä ja itse Rakkaus, miksi maailmassa on kärsimystä? Miksi Jumala salli holokaustin, Estonian uppoamisen, rikokset ja väkivaltaisuudet sekä vaikkapa parhaillaan jylläävän koronaviruksen?

Noin 500 vuotta sitten Lutherin aikalainen Erasmus Rotterdamilainen keksi teodikean ongelmaan järkeä tyydyttävän vastauksen: Jumala on kyllä hyvä, mutta myös pahuuden voimat ovat mahtavat. Humanisti Erasmuksen ajattelussa Jumala kyllä taistelee enkeliensä ja kaikkien pyhiensä kanssa pahuutta vastaan, muttei aina pysty sitä estämään.

Uskonpuhdistaja Martti Luther ei voinut Erasmuksen ajatteluun yhtyä. Hän torjui sen uskontunnustuksen sanoilla ”Minä uskon Jumalaan, Isään Kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan Luojaan.” Jumala siis Kaikkivaltiaana voisi kyllä poistaa pahankin. Hän kykenisi kyllä siihen, muttei sitä kuitenkaan tee. Tämä järjen ristiriita on monelle ihmiselle tänäkin päivänä ylivoimainen este uskomiselle.

Neljännen Mooseksen kirjan tekstissä israelilaiset olivat alkaneet kapinoida Jumalaa ja Moosesta vastaan. Silloin Herra salli myrkyllisten käärmeiden purra israelilaisia. Seurauksena oli, että kansan puheisiin tuli toisenlainen sävy:

”Me teimme synnin, kun puhuimme Herraa ja sinua vastaan.”

Voisiko tätä tekstiä siis tulkita niin, että Herra salli kansalle koettelemuksen, koska halusi puhutella sitä? Herättää ihmiset pohtimaan sitä, mikä on elämässä tärkeintä? Ainakin minulla tämä tahtoo ajoittain unohtua, vaikka kirkon työntekijä olenkin.

Niistä tragedioista ja onnettomuuksista, joita oman elämäni aikana olen kokenut, olen omin silmin huomannut seurauksena olevan, että ihmiset ikään kuin aktivoituvat. He alkavat pohtia syvällisempiäkin asioita kuin vain pankkitilinsä ja eläkkeensä kartuttamista, nautinnollisia lomia tai hienoja vaatteita ja tavaroita.

Toisaalta on kristilliseen teologiaan nojautuen erheellistä ajatella niin, että ne ihmiset, joihin koettelemus kohdistuu, olisivat välttämättä sen turhamaisempia ja syntisempiä kuin muutkaan.

Kun Mooses huomasi kansan ahdingon, hän alkoi rukoilla Herraa. Mekin voimme rukoilla itsemme ja kaikkien lähimmäistemme puolesta, että Jumala varjelisi meitä kaikelta pahalta ja koronavirukselta, ja että kaikkien ulottuville saataisiin tepsivää lääketieteellistä apua.

Herra kuuli Mooseksen rukouksen. Hän antoi Moosekselle käskyn valmistaa käärmeen kuvan ja nostaa sen tangon päähän. Jokainen pureman saanut, joka siihen katsoisi, jäisi eloon. Näin myös tapahtui.

Muistitkos sen, että juuri tähän erämaavaelluksen tapahtumaan Jeesus viittasi, kun hän julisti niin sanotun pienoisevankeliumin? Johanneksen evankeliumin 3. luvun mukaan:

"Niin kuin Mooses autiomaassa nosti käärmeen korkealle, niin on myös Ihmisen Poika korotettava, jotta jokainen, joka uskoo häneen, saisi iankaikkisen elämän. Jumala on rakastanut maailmaa niin paljon, että antoi ainoan Poikansa, jottei yksikään, joka häneen uskoo, joutuisi kadotukseen, vaan saisi iankaikkisen elämän.”

Vielä teodikeankin ongelmaa suuremman mysteerin luulisi siis olevan, että jos kerran Jeesus, Jumalan Poika, oli synnitön ja viaton, miksi hänen kuitenkin tuli kärsiä ristillä jokaisen ihmisen puolesta? Siksi, että sinulla ja minulla olisi iankaikkinen elämä, kun uskomme häneen. Tämä evankeliumi ja syntien anteeksianto Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä on Taivaan Isän sanoma meille tänään.

Jeesus paransi sairaita, kuurot alkoivat kuulla, sokeat saivat näkönsä, spitaaliset puhdistuivat, rammat ja halvaantuneet hyppivät kuin peurat. Kaikkivaltiaan Jumalan sanan voimalla.

”On Jeesus nimi ihanin / sielulle uskovalle. / Se lohdun antaa vaivoihin, / tuo rauhan ristin alle.” 

Jeesuksen nimeen, aamen.