Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Öppen kyrka i Spannarboda

Vi fortsätter öppna kyrkan innan gudstjänsterna och tillsammans med dig skapar vi en mötesplats för alla åldrar

DET HÄR ÄR DATUMEN VI TRÄFFAS FRAMÖVER:

Söndag 8 sep kl 14.00, gudstjänst kl 15.00

Tacksägelsedagen, söndag 13 oktober kl. 14.00, gudstjänst kl. 15.00 Skördeauktion.

Söndag 10 november kl. 14.00, mässa kl. 15.00

Första advent, söndag 1 december kl. 14.00, gudstjänst kl. 15.00 

Alla generationer är varmt välkomna till pyssel, prat, fika och gudstjänst!