Foto: Helena Björzén

Nya kyrkohandboken

Pingstdagen 20 maj 2018 tas en ny handbok i bruk i hela Svenska kyrkan. Nya ord, gamla ord, nya melodier, gamla melodier; samma budskap!

Varför vi behöver en ny kyrkohandbok och hur processen gått till sedan arbetet med att byta ut 1986 års kyrkohandbok kan du läsa mer om på Svenska kyrkans nationella sida.

I våra församlingar kommer vi att börja med en stillsam anpassning till den nya handboken, för att sedan arbeta med gudstjänsternas utformning under hösten. Församlingsråden har ett särskilt ansvar att tillsammans med anställda bestämma vilka typer av gudstjänster som ska vara de vi oftast firar.

Vår nya Kyrkohandbok för Svenska kyrkan innehåller ordningar för den allmänna gudstjänsten, det vill säga de offentliga gudstjänster vi oftast firar på sön- och helgdagar. Dessutom innehåller den ordningar för dop, vigsel, bikt, konfirmation och begravning. För mer information om våra gudstjänstböcker, läs här.