12 miljoner - det här gör vi

4500 medlemmar skrapar ihop ungefär 12 miljoner kronor.

Diagrammet visar församlingarnas gemensamma driftbudget.

Det är tänkt för jämförelse mellan olika typer av kostnader och är bara ungefärligt.

Orange tårtbit
Över hälften av budgeten används till personalen, till löner och sociala avgifter och till sådant som personal behöver; som telefoner och internet.

Blått
Näst högsta kostnaden är driften av kyrkorna och församlingshemmen. Då ingår inte större underhållsåtgärder. El, uppvärmning och larm är stora poster.

Grått
Verksamheternas kostnader som artistgager, pysselmaterial, noter, lägeravgifter, busshyra och livsmedel är den grå tårtbiten. 

Gult
Den gula kilen visar kostnader för bokföring, kyrkoråd och några liknande poster som en organisation måste ha för att fungera juridiskt.

Tillsammans blir det under 2020 ungefär 13 miljoner. Knappt 12 miljoner kommer från medlemmarna och ytterligare drygt en miljon är bidrag och verksamhetsintäkter.

Eftersom vi har mycket speciella byggnader brukar investeringsbudgeten för fastigheter vara hög. Under 2020 ska taket på Näsby kyrka bytas vilket kommer att kosta ungefär 6 miljoner kronor. Vi har beviljats 50% i bidrag. Resten har vi som tur är sparade medel till.