Smycke med ett namn ingraverat
Foto: Alex & Martin/Ikon

Namngivning

Får man sitt namn genom dopet? Nej, men genom historien har det funnits en koppling mellan namnet och dopet.

En människas namn är viktigt. Somliga föräldrar vet vad deras barn ska heta långt innan barnet ens blivit till. Andra vill lära känna barnet, innan de kan välja ett passande namn.  

När ett barn ska döpas frågar prästen föräldrarna, inför församlingen, om vilket namn de har gett sitt barn. Namnet gör det tydligt att det är just detta barn som ska döpas. Barnets namn är viktigt i dopet för det personliga tilltalet.

Prästen antecknade barnets namn i dopboken

Längre tillbaka i tiden fanns det ännu ett skäl att koppla ihop namnet med dopet. I många hundra år var det nämligen prästen som registrerade alla de döptas namn i kyrkans dopbok. Boken kallades senare för Dop- och födelseboken, eftersom inte alla barn döptes.

Idag registrerar Skattemyndigheten barnets namn. Föräldrarna måste anmäla sitt barns för- och efternamn till Skatteverket under barnets första tre månader.