Vi vann!

Nacka församling mottar pris för sitt lokala arbete med FN:s globala mål i Fisksätra kyrka 31 mars kl 17.00 (före musikmässan)