Vandra för framtiden i Nacka församling!

Välkommen att vandra Nacka församlings nya vandringsled Globalgo! Du kommer att få tillgång till mer kunskap, tips om vad du kan göra för skapelsen samtidigt som du kommer att upptäcka fantastiskt vackra platser i Nackas olika miljöer.

Globalgo är en vandring framtagen av Nacka församling och en inbjudan att mötas i de frågor som de 17 Globala målen lyfter samt bjuda in alla som är med och vill bidra till en hållbar framtid. Nacka församling har under de senaste åren aktivt arbetat för att implementera Globala målen i våra verksamheter. Under arbetet har vi märkt att kunskapen hos många är låg och bestämde oss då för att ta initiativet till Globalgo. Eftersom alla äger frågan och både är delaktiga och påverkas av de val som vi gör idag är detta något vi såg som en självklarhet att bidra med. 
Vi anser att detta arbete är bland det viktigaste vi kan arbeta med för att lära oss mer om hållbart liv och för att vara medskapare till en hållbar framtid.

Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon tar du dig runt i vandringsleden. På varje målplats står Globalgloben, en roterande glob som visar vilket mål du står vid. Där checkar du in och får ta del av information och tips om målet. I appen finns en karta som visar alla platser. Läs mer på www.globalgo.nu