Pilgrimsvandra i Nacka

Välkommen att vandra samtidigt som du lär dig om FN's 17 globala mål!

Vad är Globalgo?
Globalgo är en vandringsled där du kommer att få tillgång mer kunskap, tips om vad du kan göra samtidigt som du kommer att upptäcka fantastiskt vackra platser i Nackas olika miljöer. Du får också ta del av det arbete som många olika organisationer och företag gör för de globala målen. 

Vad är FNs globala mål?
2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda för hållbar utveckling som innehåller sjutton globala mål som ska uppnås till år 2030. Globala målen är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. 

Vad betyder det i praktiken?
I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Men för att lyckas behöver vi alla hjälpas åt. Vi behöver hitta nya samarbeten, bra idéer och sammanhang, där fler kan vara med och påverka. Först då kan vi göra de nödvändiga förändringar som världen är i ett enormt behov 
av, så vi behöver öka vår kunskap och hur vi ska gå tillväga.

Hur går det till?
Med hjälp av en app som du laddar ner i din telefon tar du dig runt i vandringsleden. På varje målplatsstår Globalgloben, en roterande glob som visar vilket mål du står vid. Där checkar du in och får ta del av information och tips om målet. I appen finns en karta som visar alla platser. 

Läs mer på www.globalgo.nu

Hur får jag tag i appen?
På toppen av varje globalglob finns en QR-kod som hjälper dig att ladda ner appen. Du checkar in på den plats du befinner dig och då aktiveras det mål du står vid.