Vad är diakoni?

Samtal med diakoner i Nacka församling

Anna Hirsch

diakon i Nacka församling

Magnus Helmner

diakonassistent i Nacka församling