Killar fikar i Älta kyrka
Foto: Helena Jergander

Ung i Älta kyrka