Killar fikar i Älta kyrka
Foto: Helena Jergander

Ung i Älta kyrka

Du som går på högstadiet, kom och fika på rasten!

öppet på rasten för dig som går i högstadiet

Kom in och ta en fika på rasten.