Tid att vandra

Pilgrimsvandring den 4 maj kl 10.00 i Saltsjö-Boo.

Nacka församling och Boo församling bjuder in till pilgrimsvandring i maj med ett stråk av himmel och en doft av jord. Vi vandrar tillsammans i samtal och tystnad med några ord som ledstjärna. Vandringen är ca 10 km i delvis kuperad terräng. Medtag lunchmatsäck och vatten för dagen. Vid anmälan meddelas startplats vilken du kommer kunna åka kommunalt till.

Anmälan och frågor:
Karin Gustafsson, diakon, 08-747 66 23, karin.g.gustafsson@svenskakyrkan.se och
Susan Bergkvist, diakoniassistent, 070-232 82 83, susan.bergkvist@svenskakyrkan.se.

Anmälan är öppen till vandringens start.