Spanskakurs

Måndagar kl 14.00 i Fisksätra kyrka

  • João Alho

    João Alho

    Välkommen till Nacka församling!

    Diakoniassistent, Projektledare i Fisksätra kyrka, Medarbetare i Nacka, Medarbetare i Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka

Fisksätra kyrka Fisksätra torg
Foto: Alice Braun

Fisksätra kyrka
Besöksadress: Fisksätra torg
Tel: 08-546 06 183

Fisksätra kyrka, köket
08-546 06 183

GUD HUS
Kontakt: Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling
08-546 06 132, 070-688 53 10
carl.dahlbäck@svenskakyrkan.se