Söndagsböner

Välkommen till förinspelad söndagsbön i Nacka församling! På Facebook varje söndag kl 11.00 till och med 13 juni från våra olika kyrkor.

Söndagsbön från Storkällans kapell

Jennifer Schulze håller söndagsbön från Storkällan. Andra söndagen efter trefaldighet, tema: Kallelsen till Guds rike.

Söndagsbön från Forumkyrkan

Gudni Agnarsson håller söndagsbön i Forumkyrkan. Första söndagen efter trefaldighet, tema: vårt dop.

Söndagsbön från Älta kyrka

Anna Frosteblad håller söndagsbön i Älta kyrka på mors dag. Temat är Gud - Fader, son och Ande.

Söndagsbön från Fisksätra kyrka

Söndagsbön i Nacka församling med Pia-Sophia Passmark. Välkommen att vara med oss från Fisksätra kyrka!

Söndagsbön från Nacka kyrka

Det är söndagen före pingst och kyrkoherde Carl Dahlbäck håller söndagsbön i Nacka kyrka. Temat är Hjälparen kommer.

Söndagsbön från Fisksätra kyrka 

Magnus Helmner håller söndagsbön i Fisksätra kyrka. Tillsammans med Mattias Ristholm skapar de en varm, kärleksfull och härlig söndagsbön med ljuv musik och eftertänksamhet.