Retreat: Marta och Maria

Lördag 26 september kl 10-16 i Nacka församling

Retreat: Marta och Maria.

Längtar du efter andlig fördjupning?
Vill du ha en dag i stillhet och tystnad tillsammans med andra?
Vi har ett begränsat antal platser.
Välkommen att höra av dig till diakon Susan Bergkvist.

Susan.Bergkvist@svenskakyrkan.se
Diakon i Nacka församling
08-54606192 el 070-2328283