Påsken 2023

Detta händer i Nacka församling under påsken 2023. Varmt välkommen in till oss!

Påsken är kyrkans största helg

Från Palmsöndagen till Annandag påsk firar vi att Jesus har besegrat döden och med den allt som står livet emot. Berättelserna om Jesus och vem han var är nedskrivna i ljuset av påskens drama och uppståndelsen. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Evangeliet, det glada budskapet, är budskapet om att det enskilda människolivet eller världen inte är fångad i dödens och förstörelsens liv. 

Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö.

Joh 10:10

Påsken i Nacka församling

Palmsöndagen inleder stilla veckan, som egentligen är den mest turbulenta veckan i Jesu liv. Men vi stillar oss inför det som ska ske för att låta budskapet tala till oss idag. På Palmsöndagen berättar vi om när Jesus red in i Jerusalem på en åsna för att fira den judiska påsken med sina lärjungar. Han togs emot som kung av folket, som jublade och viftade med palmblad. Fastekampanjen avslutas och alla fastebössor samlas in. 

Liturgisk färg: violett.

Nacka kyrka

11.00 Mässa
Mässa med körsång och söndagsskolan Himmel och Pannkaka. 

18.00 J S Bach Johannespassionen
I år är det 300 år sedan Bach påbörjade komponerandet av Johannespassionen. Det firar vi med en storslagen konsert med några av Sveriges bästa musiker. Jeanette Köhn, sopran, Katija Dragojevic, alt, Carl Unander-Scharin, tenor-evangelist, Arvid Eriksson, bas-Pilatus, Karl-Magnus Fredriksson, bas-Kristus, Älta vokalensemble, Nacka Kammarkör, Per Rönnblom, dirigent. 
Biljetter 120 kr: Endast via Tickster. Hör av dig till oss om du har svårt att skriva ut. 08-546 06 100. 

Älta kyrka

11.00 Gudstjänst

I stilla veckans passionsandakter följer vi hela passionsdramat från början till slut. Passion betyder i det här fallet lidande och passionsberättelsen är berättelsen om Jesu lidande. 

Under tre dagar får vi lyssna på instrumental musik, bibelläsning och bön.

Nacka kapells passionsandakt

Måndag 3 april 18.00 
Maria Bergstrand, Heléne Hammarström

Nacka kyrkas passionsandakter

Tisdag 4 april 18.00 
Gudni Agnarsson, Per Rönnblom, Teresa Brunzell

Onsdag 5 april 18.00
Jennifer Schulze, Linnéa Sirborn, Michael Linder. 

På skärtorsdagen minns vi när Jesus för sista gången äter tillsammans med sina lärjungar och instiftar nattvarden. Den natten grips Jesus av de romerska soldaterna efter att Judas avslöjat honom. Skärtorsdagsmässan speglar både glädjen över nattvarden och smärtan över det Jesus gick igenom. Psalmerna är glädjefyllda, men gudstjänsten avslutas i moll. Ljus och altare släcks ock avkläds. Sedan bärs altarprydnader, dukar och nattvardskärl ut. Det kala altaret är en symbol för att Jesus nu avkläds all mänsklig värdighet och utlämnas till tortyr och död. På altaret placeras fem röda rosor som symbol för Jesu fem sår. Liturgisk färg: vit.

Skärtorsdagsmässor

Fisksätra kyrka 11.30

Nacka kyrka 18.00

Storkällans kapell 18.30

Pontius Pilatus dömer Jesus till döden för att ha gjort anspråk på att kallas judarnas kung. Hans straff blir att korsfästas. Det minns vi på långfredagen. Gudstjänsten präglas av stillhet och allvar. Förmiddagens gudstjänst har en mer dramatisk stämning medan kvällsandakten är en lugnare stund där lättnaden över att lidandet är över blandas med sorgen vid graven. Liturgisk färg: svart.

Nacka kyrka 

11.00 Långfredagsgudstjänst

18.00 Andakt vid graven
Musikgudstjänst med cello

Älta kyrka 

11.00 Långfredagsgudstjänst

 

Mörkret och allvaret från långfredagen stannar tills påsknatten går mot dag. Jesus är i dödsriket, så djupt ner man kan komma, men Jesus bryter dödens makt. Påsknatts-mässan firar vi till minne av att Jesus uppstod natten mot påskdagen. Då klär vi altaret i den vita och guldskimrande festfärgen. 

Nacka kyrka

23.00 Påsknattsmässa

Den tredje dagen efter han dött uppstår Jesus från döden. När kvinnorna kommer till graven är stenen bortrullad, Jesus är inte där. Kristen tro är en tro på uppståndelsen, vändpunkten. Allt det som tynger vår jord, som stänger till våra hjärtan och stänger ute livet rullas bort. Nyheten att Jesus är uppstånden får fäste på påskdagen. Vi firar glädjen med att dela ut påskliljor i gudstjänsten.

Nacka kyrka

11.00 Påskdagsmässa

15.00 Suomenkielinen pääsiäismessu - Påskmässa på finska

Fisksätra kyrka

17.00 Påskdagsmässa

Älta kyrka

11.00 Påskdagsmässa

Danvikshems kyrka

14.00 Påskgudstjänst

Annandag påsk inleder resten av påsktiden, då Jesus visar sig för 
lärjungarna på olika sätt. Vi hör berättelsen om hur två lärjungar går och samtalar om det som hänt. Plötsligt slår någon följe med dem. De förstår först inte vem han är, men när han stannar hos dem och äter, förstår de vem han är. Nu sprids ordet att Jesus är uppstånden. Budskapet om det nya livet fortsätter att spridas än till oss idag.

Nacka kyrka 

11.00 Påskmässa

Erstaviks kapell

15.00 Påskandakt i Erstavik