Nacka församling

Prata med oss

Kontakt

Nacka församling Besöksadress: G:a Värmdövägen 14 b, 13137 Nacka Postadress: Box 31, 13106 Nacka Telefon: +46(8)54606100 E-post till Nacka församling

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

#Vardeljus Upprop mot sexuella övergrepp och trakasserier i Svenska kyrkan

1382 anställda kvinnor i Svenska kyrkan har skrivit på uppropet #Vardeljus, som är en del av #metoo. Uppropet är ett sätt att synliggöra de berättelser som tystats ner, att visa solidaritet med dem som drabbats och granska de maktstrukturer som finns i kyrkan.

Ur uppropet:
"Vi har själva känt maktmissbruk och övergrepp, vissa av oss i vår egen kropp. Vi har själva känt hjälplösheten och osynliggörandet, vi har själva känt maktstrukturernas obändighet. En del av oss har varit utsatta. Andra står i solidaritet med dem som utsatts. Vi alla ser att det är nog nu. Tystnaden behöver brytas, skammen behöver placeras där den hör hemma. Den är inte vår att bära.

Också inom kyrkan har förövare skyddats, brottsutsatta bestraffats och övergrepp tystats ned. Också inom kyrkan har män uppmuntrats, befordrats och tagit plats på icke-mäns bekostnad. Det är nog nu.

Som människor som själva sett makt missbrukas, vill vi ta det här tillfället att säga att vi alla behöver granska oss själva, varandra och vårt samhälle så att vi inte ytterligare bidrar till en skammens och tystnadens kultur. Vi vill sträcka ut våra händer i bön för ett samhälle som behöver bäras av tro, hopp och kärlek."

Läs hela uppropet här
Anställda kvinnor i Svenska kyrkan berättar om sexuella övergrepp och trakasserier
Antje Jackélen kommenterar #Vardeljus
Kyrkans tidning skriver om #Vardeljus

 

Stöd till dig som utsatts för sexuella övergrepp inom svenska kyrkan

Kontaktpersoner för arbetet mot sexuella övergrepp
Ingen har rätt att utnyttja dig för att tillfredsställa egna känslomässiga behov. Om du har blivit utsatt för ett övergrepp i ett kyrkligt sammanhang kan du få stöd från någon av våra kontaktpersoner. De finns över hela landet. I varje stift finns en kvinna och en man som lyssnar, ger stöd och förmedlar kontakt till myndigheter och organisationer. Kontaktpersoner i Stockholms stift:

Erik Lundström 076-1198614
Eva Malmfors  08-54606192, 0702-328283

Stöd för dig som är med om sexuella övergrepp i Svenska kyrkan