Meny

Gamla gravstenar får nytt liv - Nacka kyrkogård satsar på miljön

Idag beställs många nya gravstenar från andra länder och skickas till Sverige. Det innebär långa transporter och höga koldioxidutsläpp. Genom att ta vara på gamla gravstenar vill Nacka kyrkogårdsförvaltning bidra till en bättre miljö.

Idén kommer från Sabine Bouleau, kyrkogårdschef och Ulf Jansson, kyrkogårdsmästare. De vill skapa en mer hållbar miljö och erbjuda fler typer av gravplatser. När en gravplats lämnas tillbaka väljer gravrättsinnehavaren om gravstenen ska ges till kyrkogårdsförvaltningen eller om de vill ta hand om den själva. Nästan alla ges tillbaka. De stenar som kan användas igen slipas om och placeras i ett nyskapat kvarter för urngravar på Nacka kyrkogård.

 

Återanvända gravstenar minskar koldioxidutsläpp

– Nacka församling arbetar aktivt med miljöcertifiering. Där såg vi en möjlighet att ta vara på de gravstenar som lämnats tillbaka och använda dem på nytt. Det är mer miljövänligt än att köpa nya. Vi minskar koldioxidutsläppen jämfört med stenar som fraktas från Kina. De utsläppen är sju gånger högre än för stenar som tillverkas i Sverige, säger Sabine Bouleau.

 

Gröna växter året om

Det nya området på kyrkogården kallas Kvarteret M. Här placeras de återanvända gravstenarna. Flera har fått behålla symboler och utsmyckningar, men texten slipas bort och ytan putsas för att se ut som ny. Några slipas i olika former och används som liggande stenar. Kvarteret har fått en mjukt rundad form, marktäckande perenner istället för gräsmatta och grusgångar för att bli mer lättillgängligt. Växterna är gröna året om och blommar om vartannat under sommaren. Ett tjugotal stenar är placerade i en grön bädd av låga perenna växter och erbjuds till dem som söker gravplats och gravsten.

– Vi hoppas att människor ska tycka om den ekologiska tanken, den vackra platsen och att gravarna knappt behöver någon skötsel, säger Sabine Bouleau.

Återanvända gravstenar

  • Att köpa en återanvänd sten är mer miljövänligt än att köpa en ny.
  • Kvarteret M har enbart plats för urngravar. Du kan välja mellan en liggande eller stående återanvända stenar. De stående är smyckade med symboler. De liggande har en slät yta och finns i flera former. Tack vare att de liggande stenarna är upphöjda och lutar en aning, sjunker de inte ner i marken och graveringen håller längre.
  • Varje gravplats är en kvadratmeter, rymmer sex askurnor och upplåts med gravrätt. En gravplats kostar 6 900 kr för liggande sten och 7 800 kronor för stående sten.

Gravskötsel och växter

  • Grundskötseln för en gravplats på Kvarteret M kostar 225 per år. Gravarna är placerade i en bädd av Waldstenia, en låg perenn växt som är grön året om och blommar i gult på våren. Gravplatsen ser välskött ut men kräver endast lite skötsel. Den som vill plantera egna växter framför gravstenen erbjuds skötsel för 450 kronor per år.
  • Kvarteret omges av nyplanterade idegranar och hundra år gamla ståtliga lindar.