Några platser kvar!

För barn i årskust 4-7. Skapande verksamhet, lek och andakt.Vi börjar med mellanmål.