Nacka Värmdö FN-förening

Nacka Värmdö FN-förening utfrågar politiker om Globala målen och Agenda 2030. Söndag 20 oktober klockan 15.00, Nacka kyrka.

Hur arbetar Nacka och Värmdö kommun med klimatfrågan? Nacka Värmdö FN-förening frågar ut politiker om de Globala målen och Agenda 2030 söndag den 20 oktober klockan 15.00 i Nacka kyrka. Fredskören är med och sjunger.

Detta arrangeras av Nacka Värmdö FN-förening i samarbete med Nacka församling. 
”Nacka Värmdö FN-förening bildades 2007. FN är visserligen en problematisk organisation, men något alternativ finns inte. Därför måste vi för fredens skull, för klimatets, för rättvisans och för den demokratiska utvecklingens skull göra allt vi kan för att FN ska fungera. FN uppfattas ofta verka alldeles för långt från vår vardagliga verklighet. Lokal förankring är därför viktig, för att inte säga nödvändig, för att skapa legitimitet och förståelse för FN. Bli medlem och stötta denna viktiga sak. I Nacka/Värmdö arbetar vi just nu särskilt med Agenda 2030. Gå in på fn.se och anmäl medlemskap!” - Anders Tiger, ledamot i Nacka Värmdö FN-förening