Música y juegos en español

Musiklek på spanska, nu på Zoom!

MÚSICA Y JUEGOS EN ESPAÑOL 
MUSIK OCH LEK PÅ SPANSKA 
23/1, 6/2, 6/3, 20/3, 10/4, 24/4, 8/5, 22/5, 12/6.
Lördagar via zoom 11:00 till 12:00

Bienvenidos a cantar y jugar en español. Esta actividad está
dirigida para todas aquellas familias que quieran que sus hijos
practiquen el español y a la vez aprendan otras culturas.
Contacto e inscripción: Sara Sanchez

Kom och sjung och lek på spanska. Ett tillfälle för de familjer som
vill uppmuntra sina barn att prata spanska och lära känna andra
kulturer. 
Anmälan: Sara Sanchez