Konsert med isländsk kör

Nacka kyrka, söndag 2 juni, kl 18.00.

Den isländska poliskören Lögreglukórinn är en blandad kör på 35 personer. De framträder med så väl sakrala som profana sånger, ackompanjerad av en liten orkester med trummor, bas och gitarr. Välkomna!