Konfirmation 2023

På grund av högt söktryck på konfirmation 2023 har vi lagt till fler konfirmationsalternativ.

För att möta det höga söktrycket har vi nu beslutat att erbjuda flera konfirmationsalternativ. De nya alternativen Berlin och Gotland-augusti, går det att söka till nu. Det finns även lediga platser till alternativen Äventyr och Sportlov.

Under konfirmandtiden får du tillfälle att lära känna dig själv och andra. Du får utforska vad som är ont och gott, kärlek och vänskap och vad tro är för dig. 

Anmäl dig och läs mer om konfirmation 2023 genom knappen nedan.

Klicka här för att läsa mer!