Internationellt café: Minns mig, minns oss, minns att vi är samer

Föreläsning med Annica Wennström. Söndag 6 februari kl 12.30 efter mässan, i Nacka kyrka. Sänds även live.

Minns mig, minns oss, minns att vi är samer

Mässa kl 11.00 på Kyndelsmässodagen med ungdomskören Nacka Cantores. Vi uppmärksammar Samefolkens nationaldag på Internationellt café kl 12.30. Däremellan serveras kaffe och macka på kyrkbacken.

6 februari, kl 12.30 efter mässan. 
sänds även live här.

Författaren Annica Wennström gästar oss och berättar om vikten att fira Samefolkens nationaldag, att återta sin historia och att lyssna till föregående generationers erfarenheter för att förstå, förlåta och maka plats i historien till de som förpassades ur den. Hon har skrivit romaner både för vuxna, barn- och ungdomar och är aktuell i antologin Inifrån Sápmi. Vittnesmål från stulet land (Verbal förlag) som innehåller röster från alla delar av Sápmi.

obs. livesändingen GÅR EJ ATT SE I EFTERHAND.