Internationellt café: Hållbar utveckling och jämlikhet, hur hänger det ihop?

Föreläsning med Parul Sharma. Söndag 6 mars kl 12.30 efter mässan, i Nacka kyrka.

Hållbar utveckling och jämlikhet, hur hänger det ihop?

6/3, KL 12.30 EFTER MÄSSAN. 

Ett jämlikt samhälle bygger på principen om allas lika rättigheter och möjligheter oberoende av t.ex. kön, etnicitet, religion, funktionsvariation, ålder och annan ställning. Även om många länder har haft en positiv ekonomisk utveckling med minskad fattigdom under de senaste decennierna, så har klyftorna ökat både inom och mellan länder. Jämlikhet minskar risken för konflikter och främjar alla människors möjlighet att delta i och påverka samhällsutvecklingen. Jämlikhet, en typ av social hållbarhet,  anses också vara ett mycket viktigt fundament för en hållbar utveckling överlag. Hur ser det då ut för vårt avlånga land? Förstår vi sambanden mellan social hållbarhet och miljömässig hållbarhet?

Parul Sharma, människorättsjurist med fokus på hållbarhetsfrågor med fokus på så kallade högriskländer. Aktiv författare och opinionsbildare. Parul driver tillsammans med CSR Sweden utbildningar och rådgivning inom hållbar utveckling. Hon var tidigare ordförande för regeringens Agenda 2030 delegation.  Sen oktober 2020 styrelseordförande på Amnesty Sverige. 

Rekommenderad lyssning

 Parul’s sommarprat i P1

Vems Agenda? Podcast om hållbarhetsmålen, lyssna gärna på avsnitt 10 om mål 10