Hela vår jord - välsignelse och mässa med biskop Eva Brunne

Onsdag 11 september, kl 17.00, Nacka kyrka.

11 september
17.00 – välsignelse av växthuset i Örtagården, bakom Gula Villan vid Nacka kyrka
18.00 – Hela vår jord-mässa
19.00 – kyrkkaffe

Biskop Eva Brunne välsignar nya växthuset i Örtagården bakom Gula Villan intill Nacka kyrka. Efteråt firar vi mässa med sånger från hela världen om vårt gemensamma ansvar för skapelsen och varandra. Medverkade: Henrik Larsson, Eva Brunne, Fisksätra Community Singers och musiker, John Pååg, dirigent.

I våras deltog Nacka församling i ”Tävla för 17”, en tävling som Stockholms stift anordnade till förmån för Globala Målen. Nacka församling bidrog med denna motivering till att vinna:  

Hållbar utveckling är både en fråga om överlevnad och livsvärden. När vi lever i medvetenhet om att hela skapelsen här ihop i ett ömsesidigt
beroende fördjupas också våra livsvärden.

Vi vill utveckla vårt arbete med återanvändning där vi tar emot saker och kläder för att ge vidare till behövande. Det skapar viktiga möten mellan nyanlända och infödda svenskar, ökar tillit och förtroende, främjar fred och motverkar fördomar. Det leder till hållbar utveckling på både individ- och samhällsnivå. Vi reviderar församlingsinstruktionen med de globala målen för ögonen i vilket vi också verkar för uppväxling mot mer grön el och solpaneler i våra fastigheter, samt producerar 5 filmer som syftar till öka medvetenheten kring hållbar utveckling bland församlingsborna.

Första pris var de 17 st kartongklossar med Globala målen samt en valfri aktivitet med biskop Eva Brunne, och vi vann! Vi ville koppla denna
aktivitet till vårt nya växthus som kommer upp bakom Gula Villan i höst.