Fria liberaler i Svenska kyrkan

Hur vill ni att församlingen ska utvecklas?

Vi vill att församlingen utvecklas i en riktning mot en mer tolerant och välkomnande attityd med ett rikt gudstjänstliv med mycket musik och körsång. Att vara en öppen och fördomsfri kyrka, vilket innebär att alla skall behandlas med värdighet och respekt oavsett ålder, bakgrund och åsikter och att kyrkan kraftfullt ska agera mot varje form av främlingsfientlighet, rasism och homofobi. Det skall vara självklart att alla par som önskar bli vigda kyrkligt skall välkomnas i alla församlingar.

Vad är viktigast att satsa på i framtiden?

Vi vill att församlingen skapar värde och gemenskap och hjälper människor till balans och harmoni i sitt liv genom en grundläggande syn på rättfärdighet, nåd, sanning, fred, frid, frihet, förlåtelse och försoning. Församlingen ska speciellt satsa på verksamheter för barn och ungdom. Nya arbetsformer genom ständig förnyelse och utveckling. Vi vill också skapa större valfrihet i kyrkan t ex genom att kunna välja präst vid dop, bröllop och begravning. Dessutom ska man kunna välja församling. Vi vill att man ska kunna välja vilken församling man vill vara medlem i. Den församling där man känner sig hemma och där man vill vara aktiv.

Vad vill ni satsa mindre på?

Vi vill att församlingen satsar på smidiga rutiner och arbetssätt och på så sätt undviker krånglig och kostbar byråkrati.

Vilka konkreta frågor vill ni driva?

Vi vill att församlingen skapar goda relationer till sin omgivning. T ex i Fisksätra satsa på att fullfölja projektet ”Guds Hus”. Att Storkällans kapell blir ”mer” än en begravningskyrka med ett större inslag av vanliga gudstjänster. Vi vill att församlingen erbjuder olika typer av gravskick. T ex en askgravlund på Vilans begravningsplats vid Danvikshem. Ge Älta kyrka, som är för trång, möjlighet att expandera. Etablera ett nytt funktionsdugligt krematorium. Aktualisera tankegången att församlingen startar en secondhandbutik såsom en social träffpunkt exempelvis i Älta Centrum.

kandidatlista

Sten Grack
Carl Fredrik von Seth
Anna-Karin Boréus
Ingemar Morsten
Birgitta Westman

kontakt

Sten Grack
0707-83 15 76
sten@grack.se
https://frialiberalerisvenskakyrkan.se/