Förklädd gud

Söndag den 19 mars kl 19.00 i Nacka kyrka.

Konsert med Nacka Voces, Kammarkören Euterpe och Stockholm Concert Orchestra. Recitatör Erik Ehn. Solister Jeanette Köhn och Olle Persson. 

Dirigent Gunilla Werner. 

Fri entré, med frivillig gåva till Act Svenska kyrkan.

Förklädd gud, Lars Erik Larssons tonsättning av Hjalmar Gullbergs text uruppfördes i Sverige radio 1940, mitt under ett brinnande världskrig. Tyskland hade intagit Polen och bara en vecka senare skulle både Norge och Dannmark bli ockuperade.

Texten bygger på en grekisk saga där guden Apollon får vandra förklädd bland människor som straff. Hjalmar Gullberg använder sagan för att kommentera sin samtid, men verket förmedlar ett budskap om medmänsklighet och hopp.

Nödrop – Mellanöstern

Behoven är stora och fortsätter att öka efter jordbävningarna i Mellanöstern. Din gåva behövs!

Ge en gåva