Föräldraföreläsning: Våld i ungas nära relation

22 september kl 19.00 i Nacka kyrka. Livesänds på vår hemsida.

VÅLD I UNGAS NÄRA RELATION 
– varför missar vi det och vad kan vi göra? 

i nacka kyrka och livesänd på vår hemsida 
DATUM: 22 SEPTEMBER TID: 19.00–20.30 

Det förekommer våld i minst var fjärde ung partnerrelation och det är vanligare än i vuxna parrelationer. Våldet påverkar livet, hälsan och kommande relationer för både den som utsätts och den som utsätter. Många gånger ser inte vuxna det våld som förekommer bland yngre, vilket gör att de står ensamma utan stöd eller hjälp. 

Under föreläsningen får vi ta del av forskning om våld i unga parrelationer och höra unga röster från både utsatta och förövare. Föreläsningen avslutas med beskrivningar på hur vi kan agera för att driva en positiv förändring och hjälpa våra barn och unga. 

OM FÖRELÄSAREN

Mikis Kanakaris är verksamhetsutvecklare och coach på Stiftelsen 1000 Möjligheter och den nationella stöd- och kunskapsplattformen Ungarelationer.se. Han har arbetat med unga våldsutövare och utsatta sedan början på 90-talet och har idag fokus på unga, stödsökande förövare i partnerrelationer.