OBS! INSTÄLLT! Diskantkörens Luciahögtid

Lördag 11 oktober kl 18.00 i Nacka kyrka.

OBS! INSTÄLLT!

Diskantkören under ledning av Heléne Hammarström, Gunilla Werner piano, 
Klara Hellström blockflöjt, Ylva Jansson präst. Fri entré.