Volontärer i Älta kyrka

Var med och gör en insats i Älta kyrkas sociala verksamheter!

Volontärer i diakoniverksamheten
Volontärerna hjälper till att servera vid församlingsträffar och ansvarar tillsammans med diakonen för lunchträffarna. Men de har också en viktig roll i att möta och se människor. Välkommen att vara med, kontakta: Håkan Calmroth, diakon, hakan.calmroth@svenskakyrkan.se, 08-546 06 108.

Volontärer i kyrkans verksamheter
I Älta kyrka ordnas verksamheter för unga och äldre, för de som bott länge i Sverige och de som nyss har kommit. Vi behöver dig som vill ge lite av din tid för att hjälpa någon annan, till exempel att träna svenska.
Kontakt: Michel Hofmann michel.hofmann@svenskakyrkan.se