De minstas Luciahögtid

OBS! INSTÄLLT! Lördag 11 december kl 15.30 i Nacka kyrka.

OBS! INSTÄLLT!

Alla får vara med i luciatåget! 

Alla får vara med i Luciatåget! Mer info får du på plats. Med Barnkören under ledning av Heléne Hammarström. Ylva Jansson präst. Fri entré.