Bli medlem i Svenska kyrkan

Tack vare alla medlemmar kan Svenska kyrkan stödja och hjälpa människor som befinner sig i sorg, kris, utsatta livssituationer eller är ensamma. Vi finns till för barn och unga, erbjuder ett rikt musikliv och tar hand om våra historiska och kulturella skatter - kyrkorna. Bli medlem du också!

Som medlem bidrar du till:

• att hjälpa utsatta människor i din närhet eller runt om i världen. Nacka församling ger stöd, inspiration och hjälp till många människor varje år. Stöd och hjälp som kan betyda oerhört mycket i vardagen. Ibland avgörande för hur man mår, vilka man träffar och hur man tänker om sig själv och livet.

• att barn och unga får växa upp i en trygg miljö

• ett rikt musikliv där du och andra kan utöva ett musikintresse. Över 100 000 människor sjunger i någon av Svenska kyrkans körer. 

• att vårda kyrkorna - historiska och kulturella skatter som både bär en stor del av vår gemensamma historia och är en unik plats där du får finna stillhet och mening.

• att stötta människor i kris. Svenska kyrkan samarbetar med samhällets övriga krisberedskap vid större olyckor. Vi har en unik erfarenhet och kunskap om att möta människor i sorg och kris. Den öppna kyrkan blir en stilla plats för tankar och en mötesplats för sörjande. 


Så blir du medlem

Besök oss för att ansöka om medlemskap eller fyll i formuläret nedan. När du har skickat in din ansökan kommer du att få en bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla personuppgifter stämmer och att du är folkbokförd i Nacka församling. Sedan får du en slutlig bekräftelse om ditt nya medlemskap. Du som bor i Nacka församling betalar 79,5 öre per intjänad hundralapp. Det redovisas varje år på din deklarationsblankett.

Folkbokförd utanför Sverige

Om du inte är folkbokförd i Sverige kan du skriftligt ansöka om medlemskap hos Kyrkostyrelsen, 751 70 Uppsala. E-post: kyrkostyrelsen@svenskakyrkan.se

När du har skickat din ansökan får du en automatisk bekräftelse till din e-post. Vi kontrollerar att alla uppgifter du lämnat stämmer, och att du är folkbokförd i Nacka församling. Sedan får du en skriftlig bekräftelse på ditt medlemskap.

Kyrkoavgift

När du blir medlem i Svenska kyrkan kommer du att betala en kyrkoavgift. Du som bor i Nacka församling betalar sammanlagt 79,5 öre per intjänad hundralapp. 77 öre går till församlingens verksamhet och 2,5 öre till Stockholms stift. Du som är medlem i Svenska kyrkan 1 november betalar kyrkoavgift för hela det kommande året. På din deklarationsblankett kan du se hur mycket du betalar.Begravningsavgift

Oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte betalar du som är folkbokförd i Sverige och har en beskattningsbar inkomst en begravningsavgift. Den är 24,6 öre per intjänad hundralapp.

 

Kontakta Nacka församling

Församlingsexpedition och bokning
Församlingsexpeditionen, Nacka kyrka, Nacka kapell och Kyrkogårdsförvaltningen hittar du i Finntorp. 

tel: 08-546 06 100, växel och bokning
e-post: nacka.forsamling@svenskakyrkan.se
Besök: Gamla Värmdövägen 14A, Nacka

Öppet: 
Måndagar-Torsdagar: 9-12, 13-16.
Fredagar: 9-12