Bibelsamtal från jul till påsk

Digital bibelstudiegrupp med start 6/1 trettondagen!

Bibelsamtal från jul till påsk

Kom med i samtal kring bibeltexterna som tar oss från julen till påsken.

Inga förkunskaper krävs. Vi möts digitalt via dator eller telefon varannan torsdag kl. 16.00.

Start 6/1 trettondagen.

Anmälan och frågor till Anna Hirsch

anna.hirsch@svenskakyrkan.se, 08-546 061 4